Prekių pristatymas:

Visos prekės siunčiamos tik gavus išankstinį apmokėjimą. Saugiai supakuojamos ir išsiunčiamos per 1-5 darbo dienas.

PRISTATYMO BŪDAI IR KAINA LIETUVOJE:

PRISTATYMAS Į OMNIVA PAŠTOMATĄ (perkant iki 29€) - 2.50€

PRISTATYMAS Į OMNIVA PAŠTOMATĄ (perkant virš 29€) - 3.50€

PRISTATYMAS KURJERIU - 5,50€

PRISTATYMAS ŠIAULIŲ MIESTE - 1,00€

NEMOKAMAI PREKES GALITE ATSIIMTI MŪSŲ PARDUOTUVĖJE

Prekių grąžinimas:

Visas šioje el.parduotuvėje įsigytas prekes galima grąžinti per 14 darbo dienų nuo pirkimo dienos , jei jų originalus įpakavimas nėra pažeistas ir prekė nesugadinta.

Pirkimo taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje zoseshop.lt taisyklės, toliau vadinamos taisyklėmis, nustato pirkėjo ir pardavėjo UAB "ŠMATAS" tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotu zoseshop.lt (toliau – elektroninė parduotuvė).

1.2. Prašome atidžiai perskaityti šias taisykles. Pirkėjas, pateikdamas prekių užsakymą, kartu patvirtina, jog su šiomis taisyklėmis susipažino, jos jam yra aiškios bei suprantamos ir pirkėjas įsipareigoja jų laikytis.

1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti šias taisykles. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams taikomos taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu. Pateikdamas užsakymą po taisyklių pakeitimo pirkėjas patvirtina, jog su pakeitimais sutinka, jie pirkėjui yra aiškūs, suprantami ir jis įsipareigoja jų laikytis.

2. Sutarties sudarymas.

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, šios taisyklės tampa neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalimi.

2.2. Visos sutartys, sudaromos su pirkėjais, yra saugomos elektroninėje parduotuvėje.

2.3. Sutarties sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika.

2.4. Pirkėjo užsakyme nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos tampa privaloma ir neatskiriama sutarties dalimi nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

3. Prekių kaina.

3.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių kainas.

3.2. Kainos elektroninėje parduotuvėje yra nurodomos su PVM.

3.3. Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.

3.4. Prekės kaina, kurią pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui yra kaina, nurodoma pirkėjo prekių krepšelyje užsakymo pateikimo metu, nepaisant to, kad vėliau, po patvirtinimo apie užsakymo priėmimą pirkėjui išsiuntimo, užsakytos prekės kaina pasikeistų.

4. Prekių perdavimas, priėmimas. Nuosavybės teisė į prekes.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pateikti pirkėjui kokybiškas prekes.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja prekių kokybę bei atitikimą užsakymui tikrinti prekių perdavimo pirkėjui metu. Jei perduodamos prekės ar jų įpakavimas yra nekokybiškas ar neatitinka pirkėjo užsakymo, prekių trūksta, pirkėjas privalo įrašyti tai sąskaitoje faktūroje. Prie įrašo turi pasirašyti pirkėjas ir pardavėjas ar jų įgalioti asmenys (pvz. kurjeris).

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti iš pardavėjo tik tas prekes ar jų dalį, kuri yra nekokybiška ar neatitinka pirkėjo užsakymo.

4.4. Sutikimą su sąskaitoje faktūroje padarytu įrašu apie prekių trūkumus pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo patvirtina savo parašu. Patvirtinęs, jog pirkėjui pristatytos prekės yra nekokybiškos ar neatitinka pirkėjo užsakymo, pardavėjas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas pakeisti nekokybiškas ar užsakymo neatitinkančias prekes tinkamomis ir užsakymą atitinkančiomis prekėmis. Tokiu atveju pakartotinio pristatymo pirkėjui išlaidas apmoka pardavėjas.

4.5. Pirkėjui priėmus prekes ir neįrašius prekių trūkumų sąskaitoje faktūroje, laikoma, kad perduotos prekės atitinka tokioms prekėms įprastus kokybės reikalavimus ir pirkėjo užsakymą.

4.6. Nuosavybės teisė į prekes pereina pirkėjui nuo visiško atsiskaitymo už jas dienos.

4.7 Pardavėjas turi teisę neparduoti užsakytų prekių ar netaikyti nuolaidų, tais atvejais, kai:

1. Užsakoma daugiau nei 50 (penkiasdešimt) vienetų prekių arba už daugiau nei 90 (devyniasdešimt) EUR.

2. Per 30 kalendorinių dienų to paties pirkėjo arba iš to paties IP adreso pateikiami keli užsakymai, kuriais perkamų prekių bendras kiekis per 30 dienų viršija 50 (penkiasdešimt vienetų) arba suma viršija 90 (devyniasdešimt) EUR.

Šiame punkte nurodyti užsakymai laikomi didmeniniais ir jų atlikimas bei apmokėjimas turi būti derinamas su pardavėju atskirai.

5. Prekių grąžinimas.

Pristatymo laikas

Dėl užsakymų internetu pobūdžio, sudėtinga nurodyti tikslią pristatymo datą. Minimalus pristatymo laikas yra 1 - 3 darbo dienos. Pristatymai vykdomi pasitelkiant trečiuosius asmenis - kurjerius, todėl UAB „ŠMATAS“ negali garantuoti labai tikslaus pristatymo laiko. Dažniausiai užsakymai yra apdorojami ir prekės perduodamos kurjeriams užsakymo apmokėjimo dieną arba kitą darbo dieną. Pristatymo laikas prasideda nuo užsakymo perdavimo kurjeriui. UAB „ŠMATAS“ deda visas pastangas tam, kad būtų laikomasi nurodytos pristatymo datos. Pristatymo laikas nėra esminė sutarties sąlyga.

Dėl svarbių aplinkybių negalėdama pristatyti Klientui užsakytos prekės, UAB „ŠMATAS“ įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Klientui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę UAB „ŠMATAS“, įsipareigoja grąžinti Klientui už tokią prekę sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų mokėjimui atlikti reikalingų duomenų pateikimo

Tuo atveju, jei Klientas pageidauja atsiimti užsakytas ir apmokėtas prekes viename iš UAB „ŠMATAS“ atsiėmimo punktų, Kliento prekės į pasirinktą atsiėmimo punktą pristatomos žemiau nurodytais terminais, skaičiuojant nuo užsakymo apmokėjimo dienos:

Pristatant užsakytas prekes į ZOSE skyriuje, Klientas yra informuojamas nurodytu elektronio pašto adresu apie galimą prekių atsiėmimo laiką.

Pristatymo įkainiai

UAB „ŠMATAS“ kiekvienam užsakymui, kurio suma po visų nuolaidų neviršija 29 eurų, taiko 2,90 eurų dydžio siuntimo mokestis.Tais atvejais, kai užsakymo suma viršija šiame skyriuje nurodytą dydį, siuntimo mokestis 3,50 eur.

Užsakymams su kurjerio paslaugomis 5,50eur

Užsakymams, kurių pristatymo vieta yra viename iš ZOSE skyriaus atsiėmimo punkto, pristatymo mokestis netaikomas nepriklausomai nuo užsakymo sumos.

Grąžinimas

UAB „ŠMATAS“ įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus už netinkamos kokybės prekes ir siuntimo išlaidas, jeigu prekės netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu arba neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms.

Pinigai grąžinami pervedant juos į Kliento raštu nurodytą asmeninę sąskaitą. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios buvo pirktos ne iš UAB „ŠMATAS“, arba kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, atvira ugnimi, aukšta ar žema temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

Klientas gali pateikti reikalavimą dėl netinkamos kokybės prekių tik per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo jų pristatymo. Norėdamas grąžinti netinkamos kokybės prekę, Klientas privalo laiku pranešti apie tai el. paštu: info@zose.lt. UAB „ŠMATAS“ pateiks tolimesnių veiksmų instrukcijas.

Klientas ant grąžinimo siuntų turi nurodyti siuntėjo adresą. UAB „ŠMATAS“ neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai nurodžius adresą arba kurie buvo prarasti. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, taip pat turi būti grąžintos tuo pačiu metu.

Atsisakymo teisė

Remiantis ES Nuotolinės prekybos direktyva, Klientas turi teisę per 7 (septynias) darbo dienas po elektroninėje parduotuvėje pirktos prekės pristatymo atsisakyti savo užsakymo ir grąžinti prekes. Teisė atsisakyti užsakymo negalioja toms prekėms, kurios buvo specialiai pagamintos pagal Kliento reikalavimus arba individuliai pritaikytos, arba kurios dėl savo pobūdžio apskritai negali būti grąžinamos, yra greitai gendančios ir jų galiojimo laikas greitai pasibaigia.

Visos grąžinamos prekės turi būti grąžinamos su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia nepažeista pakuote, jos negali būti naudotos, atidarytos ir turi būti tokios būklės, kokios buvo išsiųstos iš UAB „ŠMATAS“ . Klientas ant grąžinimo siuntų turi nurodyti siuntėjo adresą. UAB „ŠMATAS“ neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai nurodžius adresą arba kurie buvo prarasti. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pačiu metu.

Klientas, norėdamas pasinaudoti atsisakymo teise, privalo iš anksto pranešti el. paštu: info@zose.eu ir nurodyti grąžintinas prekes, PVM sąskaitos – faktūros, kuri patvirtina jų įsigijimą, numerį. Prekes reikia grąžinti tuo adresu, kuris bus nurodytas siunčiamoje el. žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.

Tinkamos kokybės elektros prietaisų ar kosmetikos grąžinimą, įsigijus prekę ne nuotoliniu būdu, o prekybos vietoje, nustato Mažmeninės prekybos taisyklės, kurių 17.14. punkte numatyta, kad tinkamos kokybės elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai bei parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai gali būti grąžinami tik pardavėjui geranoriškai sutikus.

Taikoma teisė

Visos sudaromos sutartys aiškinamos ir įgyvendinamos pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, o ginčai ir nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal UAB „ŠMATAS“ buveinės vietą.

Išlyga

Visos paslaugos, informacija, prekės ir kito pobūdžio turinys, esantis tinklapyje, yra pateikiami principo „tokie, kokie yra” („as is“) ir „tiek, kiek pasiekiami“ („as available“) pagrindu ir gali bet kuriuo metu keistis be jokio pranešimo Klientui. Tinklapio pasiekiamumas gali būti apribotas dėl gedimų šalinimo, techninės priežiūros ar naujų paslaugų diegimo. Dėl tinklapio laikino nepasiekiamumo Klientas neteiks pretenzijų dėl galimai patirtų nuostolių atlyginimo.

Intelektinė nuosavybė

ZOSE logotipas yra registruotas prekės ženklas. Kiti produktų ar įmonių pavadinimai, esantys šiame tinklapyje, taip pat gali būti prekės ženklai ir saugomi intelektinės nuosavybės teise.

Šio tinklapio turinys, įskaitant tekstą, grafiką, ženklus, mygtukų ikonas, nuotraukas, paveikslėlius, garso ir vaizdo klipus, skaitmeninius parsisiuntimus, duomenų sąrankas ir programas, yra UAB „ŠMATAS“ ar jų tiekėjų nuosavybė, saugoma autorių teisių, gretutinių teisių, taip pat teisių į duomenų bazes įstatymų. Be UAB „ŠMATAS“ raštiško sutikimo negalima kopijuoti ar naudoti tinklapio ar jo dalies.

Taisyklių pažeidimas

Jeigu Klientas pažeidžia šias Taisykles, UAB „ŠMATAS“ gali atsisakyti toliau teikti jam prekes ir sustabdyti prekių pristatymus iki tol, kol pašalinami tokie pažeidimai.

Nuosavybės teisė į prekes

Visos prekės yra UAB „ŠMATAS“ nuosavybė iki tol, kol Klientas pilnai atlieka visus su prekėmis susijusius mokėjimus, įskaitant mokėjimus už padarytą žalą ir palūkanas.

Atsakomybės ribojimas

UAB „ŠMATAS“ jokiais atvejais neatsako už padarytą žalą, išskyrus atvejus, kai žala UAB „ŠMATAS“ ar jos darbuotojų padaryta tyčia arba dėl didelio neatsargumo. UAB „ŠMATAS“ jokiais atvejais neatsako už netiesioginius nuostolius, negautas pajamas.

Tais atvejais, kai UAB „ŠMATAS“ privalo atlyginti nuostolius, nuostolių atlyginimo dydis visuomet apribojamas prekės, su kuria susiję nuostoliai, kainos, nurodytos sąskaitoje, dydžiu.

Komunikacijos priemonės

UAB „ŠMATAS“ bendrauja su Klientu elektroniniu paštu arba savo tinklapyje talpinamais pranešimais. Susitarimo tikslu Klientas sutinka, kad UAB „ŠMATAS“ pranešimus gautų elektroninėmis priemonėmis, ir kad visos sutartys, susitarimai, pranešimai, patvirtinimai ir kita informacija būtų siunčiami elektroninėmis priemonėmis, ir tai prilyginama teisės aktų reikalaujamai rašytinei formai.

Įstatymų suteikiamos teisės

Šios Taisyklės neapriboja imperatyvių teisės normų suteikiamų Kliento teisių. Jeigu bet kuri Taisyklių nuostata kompetentingų institucijų yra pripažįstama negaliojančia arba visiškai ar iš dalies neįgyvendintina, tai likusios Taisyklių nuostatos lieka galioti visa apimtimi. Prašymą ar skundą dėl mūsų parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti info@zose.eu, ar klientų aptarnavimo kontaktiniu tel. +370 683 05022

6. Atsakomybė.

6.1. Pirkėjas visiškai atsako už informacijos, pateiktos užsakyme, atitikimą tikrovei ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.

6.2. Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.

6.3. Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti pardavėjas, dydis apribojamas prekės (-ių), kurias užsakė pirkėjas, kaina.

6.4. Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių (negautų pajamų ir pan.).

6.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti ir nebepasiimti siuntos , tokiu atveju apmokėdamas visas siuntimo išlaidas.

6.5. Pardavėjas neatsako už elektroninės parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi elektroninė parduotuvėm, teikimui.

7. Intelektinės nuosavybės apsauga.

7.1. Prekių ar įmonių pavadinimai, nurodomi elektroninėje parduotuvėje, gali būti prekės ženklai ir tokiu atveju intelektinė nuosavybė į juos yra ginama teisės aktų nustatyta tvarka.

7.2. Elektroninės parduotuvės svetainės turinys yra UAB "ŠMATAS" ar prekių tiekėjų nuosavybė, saugoma įstatymų. Be UAB "ŠMATAS" raštiško sutikimo kopijuoti ar naudoti svetainę ar jos dalį draudžiama.

8. Asmens duomenys.

8.1. Pirkėjų asmens duomenys naudojami ir tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTU (ES) 2016/679 ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN ) . Mūsų įmonė, asmenų-klientų, prašo pateikti tik tuos asmens duomenis, kurie reikalingi prekių pristatymui ir susisiekimui su klientu dėl pristatymo. Asmenys visada gali susisiekti elektroniniu paštu - info@zose.eu arba telefonu 868305022 ir esant poreikiui paprašyti ištrinti/perkelti/pakeisti jų duomenis iš mūsų duomenų bazių.

8.2. Mūsų įmonė UAB "ŠMATAS ", kuriai priklauso prekinis ženklas ZOSE , buveinės adresas –Dvaro g.64-210, Vilnius. Įm. k. 302513420, PVM k. LT100013334613 Mes renkame tik mums reikalingus prekėms išsiųsti, susisiekti su mūsų pirkėjais, pranešti apie naujenas, pasiūlymus ir akcijas, duomenis: elektroninį paštą, vardus ir pavardes, bei kai to reikalauja pristatymo sąlygos, pristatymo adresą.

8.3. Mes garantuojame, kad Jūsų duomenis tvarkome pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/679. Mes garantuojame, kad Jūsų asmeniniai duomenys niekada nebus prieinami tretiesiems asmenims arba bus naudojami ne pagal anksčiau išvardintas priežastis.

8.4. Kiekvienas asmuo, klientas, gali šio naujienlaiškio bet kada atsisakyti, paspaudęs atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje arba pranešęs mums apie norą atsisakyti el. paštu info@zose.eu arba telefonu +370 683 05022

9. Baigiamosios nuostatos.

9.1. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams, atsiradusiems perkant prekes elektroninėje parduotuvėje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Visi nesutarimai, kylantis tarp pirkėjo ir pardavėjo, sprendžiami derybų kelių, o jų neišsprendus – teisme Šiaulių mieste.

9.3. Visi klausimai, neaptarti šiose taisyklėse, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website